AdresDe Dieze 35, 5684 PR BEST

Privacy StatementPrivacy Verklaring
Hier kunt u een kopie van de Privacy verklaring downloaden.

Aansprakelijkheid
Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat.
Dieder.IT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Dieder.IT behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Dieder.IT of haar licentiegevers.
Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Dieder.IT en vrijwaren Dieder.IT derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Dieder.IT worden verveelvoudigd. Mocht Dieder.IT op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Dieder.IT het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.
afbeelding